Zwroty

Klient ma 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru na jego zwrot bez podawania przyczyny.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy znajduje się (tutaj) . Oświadczenie można przesłać przykładowo pocztą elektroniczną na adres contact@peppeshoes.com, wpisując w temacie wiadomości "Zwrot".

Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Zwrócony towar powinien być w tym samym stanie w jakim został dostarczony do Klienta. Towar nie może być zniszczony, uszkodzony ani noszący ślady użytkowania wpływające na zmniejszenie wartości Towaru.

PEPPESHOES
Cholerzyn 467,
32-060, Poland

Zwrot pieniędzy

Zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru.

Returning Shipping

Jeśli Klient skorzystał z darmowej wysyłki, koszt zwrotu przesyłki pokrywa Klient.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: contact@peppeshoes.com.

Reklamacje

O chęci złożenia reklamacji Klient może poinformować Sprzedawcę w dowolnej formie, przykładowo za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając oświadczenie na adres contact@peppeshoes.com w temacie wiadomości prosimy o wpisanie słowa "Reklamacja". Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: datę złożenia reklamacji, opis Towaru, datę dostarczenia Towaru, dokładny opis wady, datę stwierdzenia wady oraz przedstawienie żądania Klienta.

Reklamowany towar wraz z wydrukowanym oświadczeniem należy przesłać na adres:

PEPPESHOES
Cholerzyn 467,
32-060, Poland

Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

PEPPE SHOES sp. z o. o.
Cholerzyn 467,
32-060, Poland

Zapisz się do Newslettera

Bestsellers

  • Bestseller
JustReview